Hộp nối ống thép ren RSC – LB bằng gang nhúng nóng